< content="Điều khoản sử dụng ManulifeMOVE"/> < content="Chương trình ManulifeMOVE là chương trình khuyến khích vận động, nâng cao sức khỏe trên nền tảng ứng dụng di động thông qua các thử thách, phần thưởng... dành cho tất cả mọi người."/>

kèo cá cược euro hôm nay

Xác nhận
kèo cá cược euro hôm nay:Chuyển đến nội dung chính kèo cá cược euro hôm nay:Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về
 • Liên hệ với chúng tôi

Điều khoản sử dụng ManulifeMOVE

1.    Định nghĩa:

1.1.    Chương trình ManulifeMOVE là chương trình khuyến khích vận động, nâng cao sức khỏe trên nền tảng ứng dụng di động thông qua các thử thách, phần thưởng... dành cho tất cả mọi người. ManulifeMOVE được sở hữu và  tổ chức  bởi Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) (sau đây gọi là “Chương Trình” hoặc “ManulifeMOVE”)

1.2.    Mã “MOVE Key” là mã số duy nhất được tạo ra dành riêng cho từng khách hàng có ít nhất một hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (“Manulife”) tại thời điểm tham gia Chương Trình; dùng để xác nhận tư cách thành viên ManulifeMOVE và đặc quyền dành riêng cho các khách hàng này.

1.3.    “Người Dùng ManulifeMOVE”/“Người Dùng”): Là những người tải xuống sử dụng ứng dụng của ManulifeMOVE và đã đăng ký thành công tài khoản ManulifeMOVE bất kỳ. Người Dùng ManulifeMOVE bao gồm:

 • Thành Viên ManulifeMOVE”/“Thành Viên”: là Người Dùng sở hữu ít nhất 01 hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại Manulife và đã kích hoạt thành công mã số MOVE Key hoặc Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu) trùng khớp với thông tin trên Hợp đồng bảo hiểm; và
 • “Người Dùng Phổ Thông”: là Người dùng chưa có hợp đồng bảo hiểm/không có hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực với Manulife hoặc  chưa sở hữu hoặc chưa kích hoạt mã số MOVE Key hoặc số CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm.
2.    Chương trình ManulifeMOVE

2.1.    Điều kiện tham gia chương trình ManulifeMOVE

2.1.1.    Người dùng phổ thông 

 • Là những người tải xuống, đăng ký và sử dụng ứng dụng của ManulifeMOVE;
 • Đã đăng ký tài khoản và đồng ý với những điều kiện và điều khoản được đưa ra bởi Manulife;
 • -Chưa sở hữu hoặc chưa kích hoạt mã MOVE Key hoặc số CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm trên ứng dụng ManulifeMOVE.

2.1.2.    Thành viên ManulifeMOVE:

 • Là người dùng ManulifeMOVE sở hữu ít nhất một hợp đồng bảo hiểm bất kỳ hiện đang có hiệu lực tại Manulife;
 • Đã đăng ký thành công một tài khoản trên ứng dụng ManulifeMOVE (tài khoản email dùng để đăng ký trên ManulifeMOVE đã được xác thực)
 • Đã kích hoạt thành công mã số MOVE Key hoặc số CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm trên ứng dụng ManulifeMOVE.
 • Quyền lợi áp dụng Manulife trong các chương trình dành riêng cho Thành viên ManulifeMOVE có hiệu lực từ ngày kích hoạt mã MOVE Key hoặc số CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu đã cung cấp cho Manulife khi tham gia bảo hiểm trên ứng dụng Manulife MOVE.

2.1.3.    Người Dùng có thể sở hữu tài khoản Thành Viên ManulifeMOVE nếu thỏa điều kiện quy định trong Thể lệ chương trình Tặng thưởng & ưu đãi ManulifeMOVE dành cho Người dùng ManulifeMOVE;

2.1.4.    Mỗi cá nhân chỉ được quyền sở hữu duy nhất một tư cách Thành Viên ManulifeMOVE.

2.1.5.    Tư cách Thành Viên ManulifeMOVE là của cá nhân Thành Viên và sẽ không được chuyển giao, bán, trao đổi, cầm cố cho người khác hay cho Người dùng/ Thành viên khác. 

2.1.6.    Manulife có toàn quyền trong việc chấp thuận tư cách Thành Viên ManulifeMOVE hoặc từ chối tư cách Thành Viên của bất kỳ Người Dùng ManulifeMOVE nào trong trường hợp Người dùng có dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm các điều khoản, điều kiện của Chương Trình.      

2.2.    Các chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE

2.2.1.    Quyền lợi áp dụng trong các chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE dành riêng cho Người Dùng được quy định cụ thể trong thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE, bao gồm:

 • Chương trình Tặng thưởng thường niên (Mục tiêu) dành cho Thành Viên;
 • Quà tặng miễn phí dành cho Thành Viên ManulifeMOVE sau khi hoàn tất xác nhận tài khoản, kích hoạt tài khoản thành viên ManulifeMOVE và kết nối thiết bị đếm bước (tùy theo từng thời điểm);
 • Các Ưu đãi trong mục MOVE+ đến từ Manulife Việt Nam và các đối tác dành cho mọi Người Dùng;
 • Các chương trình khác (nếu có).

Những lợi ích từ chương trình chỉ có thể sử dụng cho mục đích cá nhân và không được sử dụng cho mục đích thương mại. 

2.2.2.    Thành Viên ManulifeMOVE được quyền tham gia chương trình Tặng thưởng Mục tiêu thường niên và các ưu đãi khác dành riêng cho Thành Viên trong chương trình ManulifeMOVE. Các phần thưởng trong từng Cấp độ trong chương trình Tặng thưởng Mục tiêu thường niên này sẽ phụ thuộc kết quả khách hàng đạt được tương ứng với các mức mục tiêu hiện hành được đề ra của ManulifeMOVE và tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định trong Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE.

2.2.3.    Trong một số trường hợp bất khả kháng như đối tác thay đổi sản phẩm/ dịch vụ, đối tác ngưng kinh doanh hoặc không còn khả năng cung cấp sản phẩm/ dịch vụ và ưu đãi đi kèm…, Manulife có quyền chấm dứt hợp tác với đối tác đó và dừng áp dụng ưu đãi từ các đối tác này trong chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE.

Manulife không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp bởi việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cung cấp bởi đối tác của ManulifeMOVE hoặc trong trường hợp đối tác ngưng cung cấp dịch vụ do các trường hợp bất khả kháng nêu trên.

3.    Chấm dứt quyền lợi thành viên ManulifeMOVE

3.1. Người dùng có thể chấm dứt tài khoản và quyền lợi thành viên ManulifeMOVE bằng cách thông báo bằng email đến địa chỉ [email protected]

3.2. Tài khoản thành viên ManulifeMOVE sẽ bị chấm dứt nếu xảy ra một trong các sự kiện sau:

 • Thay đổi bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm;
 • Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điều khoản hợp đồng;
 • Người Dùng trục lợi hoặc dùng sai mục đích các ưu đãi, phần thưởng hoặc quyền lợi của Chương Trình, và/hoặc làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của Manulife, và/hoặc vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Ứng Dụng Di Động ManulifeMOVE, và/hoặc “Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE”.

 3.3.     Các quyền lợi của Chương Trình dành riêng cho Thành Viên ManulifeMOVE sẽ chấm dứt khi tư cách tài khoản Thành Viên ManulifeMOVE chấm dứt do xảy ra các sự kiện nêu ở mục 3.2., đồng nghĩa với việc MOVE Key không còn hiệu lưc. Trong trường hợp khách hàng tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm cũ một cách hợp lệ hoặc mua mới một hợp đồng bảo hiểm khác, mã số MOVE Key và tư cách Thành Viên ManulifeMOVE sẽ có hiệu lực trở lại.

4.    Chấm dứt – thay đổi và điều chỉnh chương trình ManulifeMOVE:

Manulife được quyền đơn phương thay đổi, chấm dứt, đình chỉ, vô hiệu, thu hồi hoặc hủy bỏ Chương Trình, các ưu đãi, Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng Chương Trình ManulifeMOVE và Chính Sách Bảo Mật của Manulife (toàn bộ hoặc một phần) vào bất cứ thời điểm nào. 

5.    Các thông tin quan trọng khác

5.1.    Thông tin liên hệ ManulifeMOVE

5.1.1.     Manulife được phép liên hệ với Người Dùng thông qua thư điện tử, thư qua đường bưu điện, tin nhắn, tin nhắn hình ảnh, điện thoại, fax và các phương tiện liên lạc khác để gửi các thông tin liên quan đến tư cách thành viên và việc tham gia vào Chương Trình của Người Dùng. Manulife sẽ dùng cách thức hợp lý nhất để gửi thông báo và những tài liệu khác có liên quan đến Người Dùng để tư vấn và hỗ trợ cho Người Dùng tất cả các vấn đề liên quan như phần thưởng, ưu đãi,(bao gồm cả những thay đổi của Chương Trình và/hoặc “Thể lệ chương trình Tặng thưởng & ưu đãi ManulifeMOVE”), giải đáp thắc mắc…, nhưng Manulife sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thư từ bị thất lạc hoặc mất mát.

5.1.2.    Các thông báo và những tài liệu khác sẽ được xem là đã thông tin đến người dùng nếu chúng được cập nhật trên website của ManulifeMOVE hoặc trên ứng dụng di động ManulifeMOVE hoặc nếu các tài liệu đó được gửi qua email hoặc qua địa chỉ nhận thư được khai báo mới nhất cho chúng tôi.

Người Dùng sẽ chủ động báo cho Manulife nếu có bất cứ sự thay đổi nào về thông tin liên lạc, bao gồm địa chỉ email và địa chỉ thư tín, và cũng chắc chắn là địa chỉ email của Người Dùng phải được duy trì để những thông tin được trao đổi từ chúng tôi sẽ không bị lọc ra và đặt vào những nơi mà Người Dùng không thể thấy chúng. Nếu Người Dùng không tuân thủ những yêu cầu này, Manulife sẽ không chịu trách nhiệm khi thông báo gửi đi không thành công.

5.2.    Cung cấp thông tin

5.2.1.    Những thông tin Người Dùng cung cấp để sử dụng cho ManulifeMOVE là trên cơ sở tự nguyện và các thông tin này được sử dụng cho mục đích tham gia, hưởng các ưu đãi từ Chương Trình và các mục đích hợp pháp khác. Người Dùng cũng đồng ý rằng những thông tin được Người Dùng cung cấp này sẽ không được xem là cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm giữa Manulife và Người Dùng.

5.2.2.    Ngoài những thông tin mà Thành Viên cung cấp cho Chương Trình, Thành Viên vẫn phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu có liên quan theo yêu cầu liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc khi yêu cầu giải quyết quyền lợi dành riêng Thành Viên trong Chương Trình.

5.2.3.     Nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ liên quan đến ManulifeMOVE cho bạn, chúng tôi sẽ cần phải thu thập, ghi nhận, sử dụng và chia sẻ một số dữ liệu nhất định được thu thập từ bạn và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp. Bạn có thể được yêu cầu nhập nhiều dữ liệu về sức khỏe, thể lực, dinh dưỡng và/hoặc các dữ liệu liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các số liệu về sức khỏe, hoạt động thể chất, giấc ngủ, nhịp tim, cân nặng, chiều cao, bước chân, lượng calo được đốt cháy… (sau đây được gọi chung là “Dữ Liệu”).

Chúng tôi mong muốn rằng Dữ Liệu bạn nhập trong Ứng dụng này mang tính chính xác và đúng nhất với những thông tin bạn biết, theo nhận định và khả năng của bản thân.

 5.3.    Miễn trừ trách nhiệm

5.3.1.     Manulife sẽ không chịu trách nhiệm về dịch vụ hoặc sản phẩm do đối tác cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn, về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, khả năng thương mại và tính thẩm mỹ. Manulife sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất và thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan các thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, nội dung tư vấn hoặc những giao dịch do Người Dùng lựa chọn, thực hiện với bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nếu có, bằng ưu đãi mà đối tác cung cấp thông qua ManulifeMOVE.

5.3.2.    Trong một số trường hợp bất khả kháng như đối tác thay đổi sản phẩm/ dịch vụ, đối tác ngưng kinh doanh hoặc không còn khả năng cung cấp sản phẩm/ dịch vụ và ưu đãi đi kèm…, Manulife có quyền chấm dứt hợp tác với đối tác đó và dừng áp dụng ưu đãi từ các đối tác này trong chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE.

Manulife không chịu trách nhiệm bất kỳ đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp bởi việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cung cấp bởi đối tác của ManulifeMOVE hoặc trong trường hợp đối tác ngưng cung cấp sản phẩm, dịch vụ do các trường hợp bất khả kháng nêu trên.

5.3.3.     Manulife sẽ không chịu trách nhiệm cho những gián đoạn chương trình ManulifeMOVE hoặc việc chậm trễ hoặc không thể tiếp tục những quyền lợi của Người Dùng phát sinh do những tình huống ngoài tầm kiểm soát của Manulife.

5.3.4.     Manulife không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung trên các trang thông tin và mạng xã hội của các đối tác và các bên thứ ba.

Manulife sẽ không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ một phần hoặc toàn bộ thông tin do đối tác và/hoặc các bên thứ ba cung cấp và được chia sẻ lại trên trang thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và ứng dụng chính thức của ManulifeMOVE.  

5.3.5.     Vui lòng lưu ý rằng những tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn, những gợi ý về các bài tập thể dục, và những nội dung lưu trữ trong ứng dụng di động và đoạn phim), trên các website của chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội, bao gồm tất cả các văn bản, hình chụp, hình ảnh, hình minh họa, đồ họa, âm thanh, đoạn phim… được cung cấp chỉ với mục đích tham khảo. Tuy chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng nội dung của tài liệu là chính xác, sai sót hoặc thiếu sót có thể xảy ra và chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ liên quan phát sinh từ hoặc liên quan đến các sai sót hoặc thiếu sót này  .

5.3.6.     Chúng tôi đề nghị Người Dùng tiến hành tư vấn với bác sĩ trước khi thực hiện theo các chỉ dẫn về sức khỏe từ Chương Trình, các website, các kênh thông tin và mạng xã hội của chúng tôi và các đối tác hoặc đơn vị thứ ba. Chúng tôi không phải là chuyên gia sức khỏe và không có chuyên môn trong việc chẩn đoán, kiểm tra, hoặc có điều kiện để điều trị bất kỳ bệnh lý nào, hoặc xác nhận mức độ hiệu quả của các bài tập về mặt y tế. Chương Trình không được lập để đưa ra các lời khuyên của chuyên gia, các chẩn đoán, điều trị hoặc quản lý các dịch vụ chăm sóc trong trường hợp Người Dùng đã có kết quả khám sức khỏe bất thường. Người Dùng không nên thay đổi hoặc ngưng việc hỗ trợ hoặc điều trị có thể nhận được từ các thông tin cơ bản được cung cấp liên quan đến quyền lợi, các thiết bị, dịch vụ, phần mềm có sẵn hoặc các công cụ dùng để truy cập hoặc sử dụng mà không cần tham khảo trước ý kiến của bác sĩ. Các thông tin được cung cấp từ Chương Trình chỉ là những thông tin chung và có thể không đáp ứng đúng tình trạng hiện tại của Người Dùng và những thông tin đó có thể được thay đổi. Nếu Người Dùng có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe, vui lòng liên hệ bác sĩ. Nếu Người Dùng gặp tình trạng khẩn cấp, gọi cho bác sĩ ngay lập tức.

5.3.7.     Nếu Người Dùng cảm thấy không khỏe hoặc không thoải mái khi tập thể dục thể thao, người dùng nên ngưng ngay lập tức và đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Không nên trì hoãn việc đến gặp bác sĩ để được tư vấn vì những thông tin bạn đọc được trên website của chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội. Những nghiên cứu về sức khỏe và thể dục thể thao hiện nay có thể ảnh hưởng đến những thông tin mà chúng tôi cung cấp, và những gợi ý bài tập thể dục có thể sẽ không dựa trên những nghiên cứu phát triển mới đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất và/ hoặc thiệt hại gây ra từ việc tham gia vào việc tập luyện thể dục thể thao hoặc những chương trình liên quan đến sức khỏe, và những thông tin được cung cấp hoặc chia sẻ trên website chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội.

5.3.8.     Ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn chức năng tính toán Chỉ số Sức khỏe và nhiều thông tin về sức khỏe, chất lượng cuộc sống và các vấn đề khác (gọi chung là “Thông Tin”) được biên soạn dựa trên các chi tiết do bạn cung cấp/nhập vào qua hình thức trả lời câu hỏi khảo sát nhanh. Thông Tin được tạo ra chỉ dành cho mục đích tham khảo. Thông Tin không nhằm thay thế chẩn đoán chuyên môn và phán đoán của bất kỳ bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào khác. Việc đưa ra một chẩn đoán y tế đáng tin cậy, điều trị bất kỳ tình trạng y tế nào và quản lý bất kỳ liệu pháp điều trị bằng thuốc nào cũng đòi hỏi phải có sự tham gia của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe độc ​​lập. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi cụ thể liên quan đến việc điều trị và chăm sóc y tế, bạn cần liên hệ với đơn vị chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp của bạn.

5.4.    Những vấn đề khác

5.4.1.      Vui lòng xem những thay đổi và cập nhật mới nhất về các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình. Vui lòng xem ngày được ghi ở phần cuối của các Điều Khoản và Điều Kiện này để biết được ngày cập nhập gần nhất.

5.4.2.     Người Dùng có trách nhiệm cập nhật các thông tin về Chương Trình ManulifeMOVE, các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này, Điều Khoản Sử Dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife và Manulife – Tóm Tắt Ưu Đãi Dành Cho Người Dùng.

5.5.    Người dùng đồng ý với các điều kiện & điều khoản của Chương trình khi tham gia ManulifeMOVE

5.5.1.      Khi Người Dùng tải ứng dụng và đăng ký tài khoản trên ManulifeMOVE, đồng nghĩa với việc Người Dùng đã đọc và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình ManulifeMOVE, Điều Khoản Sử Dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife và Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE đang có hiệu lực trên website của chúng tôi hoặc trên các phương tiện trực tuyến, ứng dụng điện thoại/máy tính bảng, các dữ liệu và nội dung có liên quan đến Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Chấp thuận/cho phép việc Manulife sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn việc lưu trữ, chuyển giao và xử lý) và chia sẻ thông tin cá nhân do Người Dùng cung cấp và các thông tin liên quan khác liên quan đến Người Dùng, với điều kiện tuân theo Chính Sách Bảo Mật của Manulife;
 • Tôn trọng quyền riêng tư của bên thứ ba: Người Dùng không tiết lộ thông tin sức khỏe và dữ liệu tương tự của người dùng khác mà không có sự ủy quyền và cho phép của họ.
 • Chấp thuận và đồng ý rằng Manulife có thể thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình ManulifeMOVE, Điều Khoản Sử Dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife và Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE” bất cứ khi nào và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện và nội dung  được sửa đổi và những quy định khác, các chính sách và thủ tục có thể được thi hành, thay đổi bởi Manulife bất cứ khi nào.

5.5.2.     Manulife là bên duy nhất có quyền được giải thích, áp dụng và không áp dụng các Điều Khoản và Điều Kiện  của chương trình ManulifeMOVE, các Điều Khoản sử dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife, các thông báo đến Người Dùng liên quan đến các Chính Sách Bảo Mật, Thể lệ chương trình Tặng thưởng và Ưu đãi của ManulifeMOVE…và những quy định, chính sách và thủ tục khác.

5.6.    Luật điều chỉnh

5.6.1.      Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

5.6.2.     Nếu vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ điều khoản hoặc phần nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này vô hiệu hoặc không thực hiện được thì điều khoản đó hoặc phần Điều Khoản và Điều Kiện đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại hoặc phần còn lại của Điều Khoản và Điều Kiện.

5.6.3.      Các Điều Khoản và Điều Kiện này được làm bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu có sự mâu thuẫn giữa hai ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được áp dụng. 

---

Cập nhất mới nhất vào ngày 25 tháng 06 năm 2021

dang ky bet169 dang ky bet171 dang ky bet170 dang ky bet173 dang ky bet175 dang ky bet172 dang ky bet174 dang ky bet180 dang ky bet179 dang ky bet186